Jeg trenger rehab

Seneffekter av kreftbehandling

Seneffekter er ulike helseproblemer du har etter at du er ferdig med kreftbehandling, og er vanligvis tretthet, konsentrasjonsvansker, fordøyelsesplager med mer. Disse varer utover det første året etter behandling, men kan også oppstå flere år etter.

Når du avslutter kreftbehandlingen er forventningen hos de aller fleste at «nå skal jeg endelig tilbake til det friske livet, og alt skal bli som før». Pårørende og venner kan i stor grad også forvente det, men slik er det ofte ikke.

Noen kan oppleve at seneffekter oppstår opptil 20-30 år etter at behandlingen er avsluttet. Har du hatt kreft som barn, kan seneffektene oppstår så sent som 30-40 år etter endt behandling.

De fleste vil ikke få alvorlige seneffekter, men de vil oppleve noen plager. Seneffekter kan påvirke livskvaliteten, og for noen ta en stor plass i livet. Da handler det om å finne en ny hverdag. Det kan være en utfordring for både den som har gjennomgått kreftbehandling og de pårørende å akseptere at man ikke har samme kapasitet som før.

Det er viktig å skille mellom plagsomme seneffekter og livstruende langtidsfølger. Utfordringer for personen selv, fastlege og øvrig helsepersonell er å se sammenhengen mellom tidligere kreftbehandling og den helseplagen som har oppstått.

Det er behandlende leges ansvar å informere den enkelte om hva som kan komme av seneffekter etter akkurat din kreftbehandling. Legen skal informere om hva som er spesielt i forhold til din diagnose og din behandlingsform.

Legene har sitt ansvar, men du må også ta ansvar for din egen helse. Du kan redusere risikoen for å utvikle for eksempel hjerte- og karsykdom ved å følge de generelle rådene om å unngå røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol.

Artiklene under er hentet fra Kreftforeningen.

Utmattelse/fatigue
Fatigue, en følelse av å være unormalt trøtt, angis av kreftpasienter som den mest plagsomme seneffekten de opplever. Fatigue rammer i ulik grad svært mange som har eller har hatt kreft.

Les mer

Psykiske reaksjoner

Fra tidspunktet diagnosen stilles og videre frem i sykdomsforløpet opplever mange pasienter en følelsesmessig berg og dalbane.

Les mer

Nerveskade (polyneuropati)
Nerveskader er små skader på nerver. Disse skadene kan oppleves som prikking, brenning, følelsesløshet i fingrer og tær. Lett berøring kan utløse smerte.

Les mer

Hetetokter og fertilitet
Noen kvinner kan oppleve å komme tidligere i overgangsalderen som følge av kreftbehandlingen, og kan oppleve hetetokter og infertilitet.

Les mer

Urinveisproblemer
Slimhinnen i urinblæren kan bli irritert av strålebehandling mot bekkenet. Dette medfører plager som kan minne om urinveisinfeksjon - hyppig vannlatning, svie, smerter og småblødninger.

Les mer

Diaré og forstoppelse

De aller fleste kreftpasienter sliter med diaré eller forstoppelse i tarmen i perioder under behandling, men noen opplever også at det kan vedvare lenge etter at behandlingen er avsluttet.

Les mer

Lymfødem
Lymfødem er hevelser og væskeansamlinger som oppstår fordi drenasjen fra lymfene reduseres. Dette kan oppstå når lymfeknuter opereres bort, eller når det gis strålebehandling på områder hvor lymfeknuter er samlet.

Les mer

Munn- og tannproblemer og endret smak
Cellegift- og strålebehandling mot hode eller hals kan føre til redusert spyttproduksjon. Det kan gi tørrhet og sårhet i munnen og vansker med å svelge. Du kan oppleve at maten smaker mindre, at du får såre slimhinner eller infeksjoner, ha økt sensitivitet for krydder, kullsyreholdige drikker og alkohol. Dette kan igjen føre til ernæringsproblemer og noen ganger vanskeligheter med å prate.

Les mer

Nedsatt muskelkraft og bevegelighet
Behandling for brystkreft kan gi varige plager i brystkassa, arm og skulder. Du kan derfor bli stiv i armer og skuldre, i tillegg til å få smerte og nedsatt funksjon av armen.

Les mer

Seksualitet
Seksualitet er en integrert del av oss som mennesker. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å få orgasme, det er mye mer. Det er den energien som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Kreft og kreftbehandling kan påvirke seksualiteten.

Les mer