Jeg er pårørende

Tips for pårørende
En du er glad i er blitt syk, og det rammer også deg. Det er ikke lett å vite hva du kan gjøre for å hjelpe til, eller hva du kan gjøre for å ta vare på seg selv. Derfor har vi samlet noen tips fra unge som selv har opplevd å være pårørende til en kreftsyk.

Les mer

Tips for foreldre
Hva gjør du når barnet ditt blir rammet av en alvorlig sykdom? Hvordan kan du være en ressurs som forelder, i stedet for en belastning for den unge som er syk? Hvordan kan du ta vare på deg selv i din rolle som pårørende forelder? Vi håper disse tipsene kan hjelpe deg litt på vei.  

Les mer

Pårørendes rettigheter
Som pårørende har man en del rettigheter det kan være kjekt å vite om. Vi har laget en liten oversikt.

Les mer

Ung Pårørende
Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud til unge pårørende og etterlatte etter kreft, mellom 15-35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har pårørendeerfaring, og som har gjennomgått opplæring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft.

Les mer

Ung Kontakt
Gjennom Ung Kreft sitt prosjekt Ung Kontakt kan du komme i kontakt med andre unge som er berørt av kreft, det gjelder både om du er pasient eller pårørende. Det kan være godt å snakke med noen som selv har kjent på utfordringene kreft kan føre med seg.

Les mer

Fylkesgruppene
Rundt omkring i landet har Ung Kreft egne fylkesgrupper som sørger for lokal liv og røre. En av de viktigste oppgavene til fylkesgruppene er å skape sosiale møteplasser for unge kreftrammede og unge pårørende.

Les mer

Medlemshistorier
Ung Kreft har mange flotte medlemmer rundt om i landet, og de ønsker vi å vise frem. Derfor gjør vi jevnlig stas på «månedens medlem».

Les mer

Medlemsblad
Her kan du snart se et utvalg av Ung Kreft sitt medlemsblad. Frem til da kan du hygge deg med første papirutgave av Unge Krefter.

Les mer