Arkiv

En aktivitetscamp for unge kreftrammede mellom 15-35 år

Les mer!

Spiller du lotto? Vedder du kanskje på hesteløp eller engelske seriekamper i fotball? Da kan du støtte din fylkesgruppe i Ung Kreft gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping. Ordningen gir små lag og organisasjoner økonomisk støtte.

Les mer!

Nå på nyåret lagde vi i Sjukt Sprek Bergen en ny prosjektgruppe som skal drive tilbudet lokalt. Vi i den nye gruppen har en brutal fellesnevner, og det er kreft. Vi vet hvordan det er å slite med elendig form etter behandling, senskader, varierende motivasjon og usikker fremtid. Og nettopp derfor kan vi ta godt vare på de som deltar på treningene, fordi vi skjønner hva de går igjennom. Her kan du lese mer om bakgrunnen vår og hvorfor vi engasjerer oss i Sjukt Sprek.

Les mer!

Ett år er gått siden Ung Kreft ble en del av samarbeidet om Fuck Cancer-armbåndene i Norge, sammen med Kreftforeningen og initiativtaker Unni Killi. Engasjementet rundt perlingen øker stadig og etterspørselen etter armbåndene ser ikke ut til å avta. Fuck Cancer-armbåndene er nå blitt en av Ung Kreft sine største inntektskilder.

Les mer!

Påskedager på Montebellosenteret er et kurs rettet spesielt mot ungdom, unge voksne og barnefamilier som er rammet av kreft. Kurset varer fra fredag 23. til onsdag 28. mars.

Les mer!

Kurs for deg som er ungdom eller ung voksen (16–40 år) og har gjennomgått kreftbehandling, og dine pårørende. Kurset arrangeres av Oslo universitetssykehus og er utarbeidet i samarbeid med Ung kreft. Samlingen er åpen for deltakere fra hele landet.

Les mer!